Loading...
© Amnesty International

24h Unverzichtbar (Bulgarisch) © Amnesty International

Благодарим ви много за вашата ангажираност!

Петицията е приключена и вече е предадена. Благодарим ви за участието!

Съвместно за справедливи трудови условия при полагане на 24-часови грижи

24-часовите социални асистенти тихомълком полагат важен труд, на който много от нас рано или късно ще разчитат. Денонощно те полагат грижи и носят отговорност за други хора, които повече не могат да се грижат сами за себе си.

Трудът на 24-часовите асистенти е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН - за хората, за които те се грижат, и за цялото общество

Но социалните асистенти полагат често своя труд при несигурни, несправедливи и трудни условия.

Въпреки емоционалния и физически тежък труд 24-часовите социални асистенти често получават възнаграждение под минималното трудово възнаграждение, имат прекалено дълго работно време и изпитват дискриминиране и тормоз на работното място. Правата им в Австрия не се защитават.

98% от социалните асистенти в Австрия работят като самостоятелно заети, въпреки че на практика са малко самостоятелни. Това води до многобройни проблеми за тях. Тук не са в сила защитата на минималната работна заплата, максимално работно време и почивки, трудово възнаграждение при болест и отпуск. Почивките им често са отбелязани само на хартия. Нощно време те често са на дежурство. Ако се разболеят, това може да стане само на собствени разноски. Едва от 42-рия ден имат право на парично обезщетение при болест.

Голям брой от 24-часовите социални асистенти са слабо информирани за правата и задълженията си, които имат като самостоятелно наети лица. В следствие на това те не са добре осигурени при безработица или болест и в най-лошия случай задлъжняват.

Пандемията от коронавирус COVID-19 засили много от наличните неравенства и проблеми на 24-часовите социални асистенти. Социалните асистенти се сблъскаха с големи бюрократични и езикови препятствия относно финансовите помощи за COVID-19.

За правото на справедлив труд! Нека да се застъпим съвместно за правата на 24-часовите социални асистенти.

Всички ние желаем безопасни и здравословни трудови условия и справедливо възнаграждение за нашата работа. Но отговорните за вземане на решения субекти са пропуснали да създадат рамка за 24-часово обгрижване в Австрия, съответстващо на човешките права. Спешно е необходимо корекция на системата, създаваща по-добри условия и повече безопасност за социални асистенти, обгрижвани лица и техните семейства.  

Нека съвместно да се застъпим за по-добра защита на правата на 24-часовите социални асистенти в Австрия.

Правна рамка трябва да гарантира справедливи работни условия за 24-часови асистенти в Австрия. Към тя се числят и справедливо възнаграждение и защита от прекалено дълго работно време. Необходимо е да бъдат развити и засилени възможности за контрол и подаване на оплаквания, за да се защитят правата на социалните асистенти и обгрижваните лица. Социалните асистенти трябва да бъдат ефективно защитени от дискриминиране и тормоз.  Сертификацията на агенциите трябва да се извършва навсякъде и да взема под внимание правата на социалните асистенти.

Подпиши сега петицията!

Защитете правата на 24-часовите социални асистенти в Австрия!

Защо 24-часовите социални асистенти се нуждаят от спешна защита

Тяхната работа е незаменима

Населението в Австрия застарява непрекъснато – повече от 25 % от населението ще бъдат през 2040 г. на повече от 65 години. Това води до нарастваща нужда от обгрижващ и медицински персонал. Държавата пропусна да създаде досега рамкови условия, които защитават правата на 24-часовите социални асистенти в Австрия и гарантират високо качество на обгрижването. Спешно е необходима корекция на системата!

Фиктивните самостоятелни лица не получават права

98% от социалните асистенти работят като самостоятелно заети лица, въпреки че не са в състояние нито да определят работните условия, нито да договарят заплащането си. Като фиктивни самостоятелни лица те не се обхващат от системата за защита на работниците. Минималната работна заплата не важи за тях. Спешно е необходимо да се провери статутът им на самостоятелно заети лица и да се преразгледа заедно със социалните асистенти!

Двойна опасност от трудна и несигурна работа

В Австрия жените получават значително по-малко от мъжете. А мигрантите получават 26,8 % по-ниско трудово възнаграждение от гражданите на страната. Поради това е налице двойно по-голяма опасност за трудни и несигурни работни условия при работниците мигранти. Неравенството между половете и дискриминирането поради произхода се смесват! Всички ние имаме право на справедлива работа – независимо от пола, социалния статут, етническата принадлежност, произхода или други причини.

Какво можеш да направиш, за да укрепиш правата на 24-часовите социални асистенти?

Всички можем да помогнем за подобряване на ситуацията на 24-часовите социални асистенти!

Оповестената реформа за полагане на грижи е перфектният момент за осигуряване на правата на социалните асистенти. Затова е нужно всички заедно да изискваме корекция на системата! Подпиши петицията и настоявай справедливи работни условия за социалните асистенти от австрийското правителство и съответните министерства!

С организирането на места за срещи на социалните асистенти, можем да предложим нова възможност за обмяна на контакти и едновременно с това даваме сигнал за признание и уважение. Разпространяването на информация с предложения за съдействие на социалните асистенти допринася за това те да се запознаят с правата си и да получат съдействие в трудни ситуации. Чек-листата за агенции ти дава възможност да направиш по-добра преценка на агенциите и така да се гарантира спазването на стандартите за социални асистенти.Искаш просто да изкажеш благодарността си на 24-часов социален асистент? Поръчай безплатната картичка за благодарност!

Доклад на Amnesty

„Искаме само някои права! 24-часовите социални асистент са лишени в Австрия от правата си.“  Новият доклад на Amnesty показва какво е положението на правата на 24-часовите социални асистент в Австрия.

Резюмето може да се изтегли на немски, английски, румънски и словашки език.

© Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com

Места за среща на 24-часови социални асистенти

 

Местата за среща на 24-часовите асистенти дават възможност за обмяна на информация, за осъществяване на контакти и информиране на социалните асистенти. Помогни за разрастването на тези места за срещи във всички региони в Австрия и организирай кафене наблизо до теб!

 

Научете повече​

© Amnesty International

Чек-листа за агенции

 

Ако в семейството е необходим 24-часов социален асистент, тогава всичко трябва да стане бързо. Посреднически агенции осъществяват контакта до социалните асистенти. Чек-листата трябва да ти помогне да направиш по-добра преценка на агенциите и да се увериш , че там се спазват стандартите за правата на социалните асистенти.

 

Научете повече

 

© Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com

Съдействие и предложения за социални асистенти

 

Консултацията, провеждана на родния език, контактът с групи с едни и същи интереси и достъпът до информация могат да помогнат при проблеми. Като 24-часов социален асистент в списъка ще намериш преглед на всички организации и инициативи, които биха могли да ти бъдат полезни. Може да се получи на 5 езика.

 

Научете повече

 

Ние изискваме от австрийското правителство и съответните министерства:

  • Правната рамка трябва да гарантира, че се защитават правата на всички социални асистенти, независимо от това дали са на самостоятелно занятие или са назначени. Към това се числят справедливо възнаграждение и защита от прекалено дълго работно време.
  • Гласът на социалните асистенти трябва да бъде чут и взет под внимание, преди всичко при реформата на социалните грижи.
  • Необходимо е да бъдат развити и засилени възможности за контрол и подаване на оплаквания, за да се защитят правата на социалните асистенти и обгрижваните лица. Социалните асистенти трябва да бъдат ефективно защитени от дискриминиране и тормоз.
  • Сертификацията на агенциите трябва да се разшири и да взема под внимание правата на социалните асистенти. Освен това агенциите трябва да спазват задълженията си за полагане на необходимата грижа към социалните асистенти.
  • Многоезичните предложения за консултация и съдействие за социални асистенти трябва да се предлага навсякъде.
  • Статутът на 24-часовите социални асистенти като самостоятелно наети лица трябва да се провери и адаптира заедно със социалните асистенти, ако трудовата им ситуация е подобна на назначено лице.
© Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com © Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com