Loading...
© Amnesty International

Együtt a 24 órás gondozók méltányos munkakörülményeiért © Amnesty International

Köszönjük szépen az elkötelezettséget!

A petíciót lezárták és már átadták. Köszönjük a részvételt!

A 24 órás gondozók olyan fontos munkát végeznek a háttérben, amelyre előbb-utóbb sokan közülünk rá lesznek utalva: éjjel-nappal gondoskodnak más emberekről, akik egyedül már nem képesek ellátni magukat, és felelősséget vállalnak értük.

A 24 órás gondozók munkája NÉLKÜLÖZHETETLEN – mind az általuk gondozott emberek, mind pedig a társadalom egésze számára.

A gondozók azonban gyakran bizonytalan, tisztességtelen és kiszolgáltatott körülmények között végzik munkájukat.

Az érzelmileg és fizikailag egyaránt megterhelő munka ellenére a 24 órás gondozók gyakran minimálbér alatti fizetést kapnak, munkaidejük túl hosszú, és munkahelyükön diszkrimináció és zaklatás éri őket. Jogaik Ausztriában nem élveznek védelmet.

Ausztriában a gondozók 98%-a önálló, egyéni vállalkozóként dolgozik, bár de facto kevésbé függetlenek. Ez számos problémát okoz számukra: nem érvényesül a munkavállalókat megillető védelmük a minimálbér, a pihenőidő és a maximális munkaidő, a szabadság és a betegszabadság tekintetében. A szünetek gyakran csupán papíron léteznek. Sokszor éjszakai ügyeletet is tartanak. Csak a saját költségükön betegedhetnek meg, és csupán a 42. naptól jogosultak táppénzre.

Sok 24 órás gondozó túl kevés információval rendelkezik az önálló vállalkozóként őt megillető jogokról és kötelezettségekről, aminek következtében munkanélküliség vagy betegség esetére rosszul vannak biztosítva, és legrosszabb esetben eladósodnak.

A COVID-19 járvány a 24 órás gondozók esetében sok fennálló egyenlőtlenséget és problémát súlyosbított. A COVID-19 járványhoz kapcsolódó szociális ellátások vonatkozásában a gondozók jelentős bürokratikus akadályokkal és nyelvi korlátokkal szembesültek.

A tisztességes munkavégzéshez való jogért! Álljunk ki együtt a 24 órás gondozók jogaiért.

Mindannyian biztonságos és egészséges munkakörülményeket, valamint méltányos fizetést szeretnénk a munkánkért. A döntéshozóknak azonban nem sikerült megteremteniük a 24 órás gondozás emberi jogoknak megfelelő kereteit Ausztriában! Sürgősen szükség van a gondozók, a gondozottak és a hozzátartozók számára is jobb feltételeket és nagyobb biztonságot megteremtő rendszerkorrekcióra.

Álljunk ki együtt annak érdekében, hogy a 24 órás gondozók jogai nagyobb védelmet kapjanak Ausztriában.

Jogi keretnek kell biztosítania azt, hogy Ausztriában minden 24 órás gondozó tisztességes munkakörülmények között végezhesse a munkáját. Ez magában foglalja a méltányos bérezést és a túl hosszú munkaidővel szembeni védelmet. A gondozók és a gondozásra szorulók jogainak védelme érdekében bővíteni kell és hatékonyabbá kell tenni az ellenőrzési és panasztételi lehetőségeket. Hatékonyan védeni kell a gondozókat a diszkriminációval és a zaklatással szemben. Az ügynökségek tanúsítását általánosan ki kell terjeszteni, és figyelembe kell venni a gondozók jogait is.

Miért van szüksége sürgősen nagyobb védelemre a 24 órás gondozóknak?

Munkájuk nélkülözhetetlen

Ausztria lakossága egyre inkább elöregedik – 2040-re a népesség több mint 25%-a 65 évnél idősebb lesz –, ezért egyre nagyobb szükség van ápolókra és gondozókra. Az állam ennek ellenére eddig nem teremtette meg azokat a keretfeltételeket, amelyek védenék Ausztriában a 24 órás gondozók jogait, és amelyek biztosítanák a színvonalas gondozást. Sürgős rendszerkorrekcióra van szükség!

A színlelt egyéni vállalkozókat megfosztják a jogaiktól

Az ápolók 98%-a önálló egyéni vállalkozóként dolgozik annak ellenére, hogy sem a munkakörülményeikről, sem a díjazásukról nem tárgyalhatnak. Színlelt önfoglalkoztatókként ki vannak zárva a munkavállalókat megillető védelemből, és a minimálbér sem vonatkozik rájuk. Önálló vállalkozói státuszukat sürgősen felül kell vizsgálni és a gondozókkal egyeztetve át kell alakítani!

A kiszolgáltatott munkavégzés kétszeres veszélyeztetést jelent

Ausztriában a nők lényegesen kevesebbet keresnek, mint a férfiak. A nőnemű bevándorlók pedig 26,8%-kal kevesebb fizetést kapnak, mint a hazaiak. A bevándorló női munkavállalók ezért kétszeresen is ki vannak téve a kiszolgáltatott munkakörülményeknek Ausztriában. A nemek közötti egyenlőtlenség és a származáson alapuló diszkrimináció összefügg! Mindannyiunknak joga van azonban a tisztességes munkához – nemtől, társadalmi helyzettől, etnikai hovatartozástól, származástól és egyéb okoktól függetlenül.

Mit tehetsz te a 24 órás gondozók jogainak megszilárdítása érdekében?

Mindannyian segíthetünk javítani a gondozók helyzetén!

A bejelentett ápolási reform tökéletes alkalom a gondozók jogainak biztosítására. Ezért kell most együttesen rendszerkorrekciót követelnünk! Írd alá a petíciót, és követelj velünk együtt méltányos munkafeltételeket a gondozók számára az osztrák kormánytól és az illetékes minisztériumoktól!

Gondozói kávézások szervezésével új teret biztosíthatunk a kapcsolatépítésnek és a tapasztalatcserének, egyúttal jelét adhatjuk az elismerésnek és a megbecsülésnek is. A gondozókat segítő szolgáltatásokkal kapcsolatos információk terjesztése hozzájárul ahhoz, hogy a gondozók megismerjék a jogaikat, és hogy nehéz helyzetekben segítséget tudjanak kérni. Az ügynökségek ellenőrzőlistájának segítségével jobban felmérheted az ügynökségeket, így biztosítható, hogy esetükben teljesülnek a gondozókra vonatkozó követelmények. Egyszerűen csak szeretnél köszönetet mondani egy 24 órás gondozónak? Rendeld meg az ingyenes köszönöm-képeslapot!

Az Amnesty jelentése

„Mi csak néhány jogot akarunk! Ausztriában a 24 órás gondozókat megfosztják jogaiktól.” Az Amnesty új jelentése rávilágít a 24 órás gondozók emberi jogi helyzetére Ausztriában.

Az összefoglaló német, angol, román és szlovák nyelven érhető el.

© Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.comGondozói kávézók

 

A gondozói kávézók lehetővé teszik a gondozók számára a tapasztalatcserét, a kapcsolatépítést és a tájékozódást. Segíts te is, hogy Ausztria minden régiójában megjelenhessenek a gondozói kávézók, és szervezz kávézást a környékeden!

 

 

többet megtudni

© Amnesty InternationalÜgynökségek ellenőrzőlistája

 

Ha a családon belül 24 órás gondozóra van szükség, azt gyakran sürgősen meg kell oldani. A közvetítő ügynökségeken keresztül érhetők el a gondozók. Az ellenőrzőlista lehetővé teszi számodra, hogy jobban felmérhesd az ügynökségeket, így biztosítható, hogy esetükben teljesülnek a gondozókra vonatkozó emberi jogi követelmények.

 

többet megtudni

 

© Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.comTámogatás és szolgáltatások gondozók számára

A gondozókat problémáik megoldásában segítheti az anyanyelvükön biztosított tanácsadás, az érdekcsoportokkal történő kapcsolattartás, valamint a hozzáférés az információkhoz. A listán olyan szervezeteket és kezdeményezéseket találsz, amelyek 24 órás gondozóként hasznosak lehetnek számodra. A lista 5 nyelven elérhető.

 

többet megtudni

 

A következőket követeljük az osztrák kormánytól és az illetékes minisztériumoktól:

  • Jogi keretnek kell biztosítania azt, hogy az összes gondozó jogai – függetlenül attól, hogy önálló vállalkozóként vagy alkalmazottként végzi munkáját – védelemben részesüljenek. Ez magában foglalja a méltányos minimálbért és a túl hosszú munkaidővel szembeni védelmet.
  • A gondozók véleményét meg kell hallgatni és figyelembe kell venni; különösen az ápolási reformban.
  • A gondozók és a gondozásra szorulók jogainak védelme érdekében bővíteni kell és hatékonyabbá kell tenni az ellenőrzési és panasztételi lehetőségeket. Hatékonyan védeni kell a gondozókat a diszkriminációval és a zaklatással szemben.
  • Az ügynökségek tanúsítását ki kell terjeszteni, és figyelembe kell venni a gondozók jogait. Az ügynökségeknek a gondozókkal szembeni kellő gondossági kötelezettségüknek is meg kell felelniük.
  • A gondozóknak nyújtott többnyelvű támogatási és tanácsadási szolgáltatásokat az egész országra ki kell terjeszteni.
  • A 24 órás gondozók önálló vállalkozói státuszát felül kell vizsgálni, és a gondozókkal egyeztetve ki kell igazítani, ha munkájuk megfelel a munkaviszonynak.