Loading...
© Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com

Unterstützung und Angebote für Betreuer*innen auf Slowakisch © Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com

Podpora a ponuky pre opatrovateľov a opatrovateľky

24-hodinoví opatrovatelia a opatrovateľky narážajú v Rakúsku na prekážky v uplatňovaní svojich práv spôsobené jazykovou bariérou a nedostatočným ukotvením tejto činnosti. Poradenstvo v materinskom jazyku, kontakt na záujmové skupiny a prístup k informáciám môžu pomôcť pri riešení problémov. Pozíciu 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek môže posilniť aj vzájomná výmena skúseností s kolegami – napríklad v kaviarňach pre opatrovateľov a opatrovateľky.

Zastupovanie záujmov 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek IG24

IG24 je samoorganizovaný spolok podporovaný aktivistami a aktivistkami, ktorý zastupuje záujmy 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek. Cieľom je nielen to, aby sa o 24-hodinových opatrovateľoch a opatrovateľkách hovorilo, ale aby mohli hovoriť aj sami za seba. Spolok IG24 poukazuje na nedostatky v odvetví a pracuje na ich odstraňovaní prostredníctvom lobingu, komunikácie s médiami a nadväzovaniu kontaktov s príslušnými orgánmi a iniciatívami.

IG24 ponúka svojim členom možnosť spolupráce s právnikmi a poradenstvo od opatrovateľov a opatrovateliek (momentálne v rumunčine a slovenčine).

Na svojej internetovej stránke IG24 ponúka sekciu FAQs a informačné videá o dôležitých témach pre 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateľky (https://ig24.at/services/).

Kontakt

CuraFAIR Volkshilfe Österreich – kontaktné miesto pre 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateľky

CuraFAIR je miestom prvého kontaktu a sprostredkovania pomoci pre 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateľky a dobrovoľníkov v Linzi, Grazi a Viedni. 24-hodinoví opatrovatelia a opatrovateľky môžu využiť bezplatné a anonymné poradenstvo. V urgentných prípadoch aj telefonicky alebo prostredníctvom WhatsApp.

Konzultanti a konzultantky pomáhajú 24-hodinovým opatrovateľom a opatrovateľkám so sociálnymi a sociálno-právnymi otázkami, s problematikou vzdelávania a možnosťami doplnkového vzdelávania alebo službami orgánov (orgán sociálneho zabezpečenia, daňová správa, komora práce, odbory, bezpečnostné zložky...).

CuraFAIR podporuje opatrovateľov a opatrovateľky aj v krízových situáciách (v oblasti vykorisťovania, zneužívania, násilia ...).
Poradenstvo je možné v týchto jazykoch: Nemčina, rumunčina, slovenčina, maďarčina, čeština, bosensko-srbochorvátčina, angličtina.

CuraFAIR okrem toho podporuje budovanie kaviarní pre opatrovateľov a opatrovateľky.

Kontaktné adresy

Telefonické poradenstvo a WhatsApp:
Consiliere în limba română (rumunčina):
+43 676 8734 7042, alebo: +43 676 8734 7236; po., ut., štv., pia.: 8:00 – 13:00

Slovenské poradenstvo (slovenčina):
+43 676 8734 7043; po. – pia.: 8:00 – 12:00

Všetky kontaktné adresy na www.curafair.at

DREPT pentru îngrijire

DREPT pentru îngrijire je iniciatíva pre 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateľky z Rumunska, ktorá má za cieľ vytvoriť komunitu pre týchto pracovníkov v Rakúsku. Ponúka 24-hodinovým opatrovateľom a opatrovateľkám podporu a bojuje za lepšie pracovné podmienky.

Kontakt

Iniciatíva za zlepšenie podmienok v 24h opatrovaní

Iniciatíva za zlepšenie podmienok v 24h opatrovaní je iniciatíva 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek zo Slovenska, ktorí sa snažia o zlepšenie podmienok v 24-hodinovom opatrovaní.

Kontakt

Vidaflex

Táto jednota individuálnych podnikateľov v Rakúsku ponúka svojim členom podporu v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva a právnej ochrany.

Kontakt

Mapa kaviarní pre opatrovateľov a opatrovateľky

Kaviarne pre opatrovateľov a opatrovateľky umožňujú vzájomnú výmenu skúseností, zoznamovanie a predávanie informácií. Na mape sú vyznačené kaviarne pre opatrovateľov a opatrovateľky na celom území Rakúska spolu s kontaktnými informáciami.

Mapa

Tipy na starostlivosť nadácie Deutsche Palliativstiftung

Tipy na starostlivosť nadácie Deutsche Palliativstiftung sú dostupné na stiahnutie v mnohých jazykoch (napr. nemčina, angličtina, rumunčina, chorvátčina, slovinčina, čeština, srbčina, turečtina) a poskytujú dobre zrozumiteľný prehľad tipov na starostlivosť o ľudí trpiacich nevyliečiteľnou chorobou.

Tipy na starostlivosť

Informačná brožúra o demencii pre 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateľky Caritas

Informačná brožúra Caritas obsahuje informácie a tipy týkajúce sa každodennej starostlivosti o ľudí trpiacich demenciou. Je dostupná v nemeckom, slovenskom, rumunskom, maďarskom, chorvátskom a bulharskom jazyku a je možné si ju objednať za poplatok 3 eurá na e-mailovej adrese office@caritas-rundumbetreut.at .

Informačná brožúra

Možnosti ďalšieho vzdelávania pre opatrovateľov a opatrovateľky Caritas

Caritas ponúka spoplatnené vzdelávacie kurzy na rôzne témy pre všetkých 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateľky s výkonom činnosti v Rakúsku. Kurzy sa konajú na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku, resp. online.

Bližšie informácie

Dachverband Hospiz

Sprevádzat’ az do konca. Príručka pre rodinných príslušníkov ťazko chorých ľudi.

K poradcovi

 

Spoločne za spravodlivé podmienky v 24-hodinovom opatrovateľstve

Mitmachen